Historik


HUMMERSBERG

Huvuddelen av kvarteret Isbrytaren bebyggdes mellan 1929 och 1933. Innan den nuvarande bebyggelsen uppfördes var kvarteret i huvudsak obebyggt, men i den västligaste delen låg fram till 1929 Hummersberg, uppfört av sidenfabrikören Anders Hummer på 1760-talet som bostad och fabrik. Egendomen var under 1800-talets slut och 1900-talets början bostad för »Tjär-Olle«, fabrikören och politikern Johan Ohlsson. Detta hus är byggt på Hummerbergs forna ägor.

 

ISBRYTAREN 31

Huset byggdes åren 1929 –1930 efter ritningar av arkitekt Björn Hedvall (1889–1982) som bl.a. även ritat Restaurant Metropol (Hard Rock Café), Hotel Lydmar, biograferna Park och Royal samt cirka ett hundratal hyreshus i och utom Stockholm. Byggherrar och byggmästare var Byggnadsfi rman Andersson & Bergman, som drevs av Anders August Andersson och Axel Bergman. Huset byggdes på spekulation och såldes efter slutbesiktningen den 9 april 1930 till direktör Gustaf Ljungberg. Redan 1932 tvingades direktör Ljungberg förstärka bottenvåningen, som satt sig, och 1942 byggdes den utanpåliggande pannskorstenen på husets baksida efter klagomål från hyresgästerna om att rök trängt in i lägenheterna, genom bl.a. elluttagen, till följd av installationen av en panna vars kapacitet översteg vad de befi ntliga skorstenarna klarade av. Gustaf Ljungberg ägde huset fram till sin död 1948. Fastigheten förvaltades av hans dödsbo fram till 1966 då tandläkare Håkan Werner köpte huset. Samma år lämnade den nye värden in en bygglovsansökan för att förändra bottenvåningens kontor och fasad med nya fönster samt en garageport och 1972 var ombyggnaden genomförd. Fasaden mot Kungsholms Strand omfärgades 1988 och 1991 såldes fastigheten till UBS Förvaltnings AB som ägde den fram till 1993, då företaget gjorde konkurs. Fastigheten såldes på exekutiv auktion till hyresgästerna som då bildade

Bostadsrättsföreningen Isbrytaren 31.
brf Isbrytaren 31, organisationsnummer: 716421-9607, e-post: styrelsen@isbrytaren.se